HAKKIMIZDA


Mega Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi, 1991 yılında liselerimizde “Ders Geçme ve Kredi Sistemi” uygulaması ile birlikte kuruldu.
İlk kez yeni uygulanacak “Ders Geçme ve Kredi Sistemi” gereği okutulacak ders kitaplarından Fen Bilimler 1 ve Fen Bilimleri 2 kitaplarını hazırlayıp yayımladık. Kitaplarımız lise öğretmenlerimizden büyük beğeni alınca incelenmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuruluna sunuldu ve ders kitabı olarak onaylandı. Aşamalı olarak uygulanan yeni sistem için gerekli olan Biyoloji, Fizik ve Kimya kitaplarımızı da hazırlayıp bakanlığımızdan ders kitabı onayı aldık. Sonraki yıllarda, değişen ortaöğretim sistemlerinin gerektirdiği lise ders kitaplarından kendi branşımızla ilgili olanları hazırladık. Çok çeşit yerine daha özenli ve kaliteli kitap hazırlayabilmek için sadece lise ders kitapları hazırlanılmasına yoğunlaştık.
En son 2007 yılında, 9. sınıflardan başlayarak değiştirilen ortaöğretim okullarımızdaki yeni öğretim programlarına göre ders kitaplarını hazırlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilkokul Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik; ortaokul Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik; lise Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Kimya, Fizik, Edebiyat kitaplarımız hazırlanmaktadır.